לפגישת ייעוץ חייגו: 03-7515566

הארנונה מהווה את ההוצאה הגבוהה ביותר בגין נכס של מחזיקי נכסים שאינם למגורים. ואף על פי כן, מרבית הנישומים רואים במס זה, באופן מוטעה, סוג של גזרה אשר איננה ברת שינוי. יש להדגיש כי מאחר והארנונה הינה מס – הרי שיש חובה לשלמה – ואולם, מעצם היותה מס, הנישום חייב לבדוק את אופן חישוב המס ואף זכאי לבצע תכנון מס ע"פ דין.

מהו מס הארנונה?

הארנונה הנה מס עירוני המוטל על ידי הרשות המקומית. חבות המס חלה על האדם המחזיק בנכס מכח היותו בעלים או שוכר או מחזיק בכל אופן אחר.

מס הארנונה מוטל בגין הנכס ע"פ גודלו, מיקומו והשימוש בו.

להבדיל ממס הכנסה ומיסים נוספים אחרים, מצבו הכלכלי של המחזיק, על פי רוב, אינו מהווה קריטריון לקביעת גובה המס. זאת ועוד, אף מידת השימוש בנכס איננה מהווה קריטריון ולעיתים די בפוטנציאל השימוש כדי לקבוע את אופן החיוב.כך שגם נכס אשר אינו בשימושו ימוסה בארנונה (למעט חריגים המוגדרים בדין).

הארנונה הוטלה בישראל לראשונה בתקופת המנדט ועד היום קיימת חקיקה אשר רלבנטית לסוגיות ארנונאיות אשר הינה חקיקה מנדטורית – כלומר חקיקה שנחקקה לפני קום המדינה.

כיום הארנונה מוטלת מכח פקודת העיריות ו/או פקודת המועצות המקומיות ומכח חקיקת משנה של הרשויות המקומיות המוכרת בשם צו הארנונה.

פקודת העיריות וחקיקת המשנה שנחקקה מכוחה מגדירות את 12 הסיווגים הראשיים שמתאימים למגוון השימושים ואת תעריפי המינימום והמקסימום של אותם הסיווגים. חקיקה זו מגדירה אף את עקרונות הטלת הארנונה וגבייתה.

בתוך המסגרת הזו, קובעות הרשויות המקומיות את הסיווגים הרלבנטים לנכסים שבתחומי שיפוטם ואת התעריפי החיוב.

לנישום המקבל את הודעת השומה יש זכות להגיש השגה בתוך 90 יום ממועדת קבלת ההודעה. החיוב בארנונה מוטל אחת לשנה והודעת השומה בגינו נשלחת בתחילת שנת המס הקלנדרית. הודעות התשלום הדו חודשיות מהוות מסלול גבייה בלבד ואינן מהוות הודעת שומה לעניין מועד הגשת ההשגה.

ואולם, לעיתים נישומים נאלצים להתמודד עם שינויי חיוב שמבצעת הרשות המקומית באופן יזום, בחיוב הפרטני או בצו הארנונה. כל שינוי שכזה מחייב בדיקה ביחס לתקינותו וחוקיותו.

נישומים אשר הינם גופים ציבוריים זכאים לפטורים ו/או הנחות אשר לא תמיד ידועות ומוכרות.

זאת ועוד, כאשר נמצא כי הרשות חייבה ביתר את הנישום – יש לבדוק את זכאותו של אותו הנישום לקבל את התשלום שבוצע ביתר בשנים שחלפו.

עו"ד גליה גרימברג היא עו"ד ארנונה אשר ייצגה ומייצגת במשך למעלה מ 15 שנה גופים מסחריים וציבוריים בכל רחבי הארץ.

ההיכרות המעמיקה עם צווי ארנונה ברשויות השונות על פני שנים מרובות מקנה לה את הבסיס המקצועי הטוב ביותר לבחינה והתמודדות עם סוגיות ארנונאיות בכל הרבדים.

שתפו עמוד זה
מעוניינים במידע נוסף? צרו קשר צרו עמנו קשר
לתאום פגישה חייגו: